Vertimų biuras atlieka visus fizinių ir/ar juridinių asmenų (įmonių) dokumentų vertimo paslaugas visomis kalbų kombinacijomis.

Dažniausiai verčiami fizinių asmenų dokumentai:

►Paso vertimas

►Asmens tapatybės kortelės vertimas

►Gimimo liudijimo vertimas

►Santuokos liudijimo vertimas

►Ištuokos liudijimo vertimas

►Mirties liudijimo vertimas

►Vairuotojo pažymėjimo vertimas

►Brandos atestato vertimas

►Diplomo vertimas

►Įvairių pažymų ir pažymėjimų vertimas

►Įgaliojimo vertimas

►Sutikimo vertimas

►Deklaracijos vertimas

 

Dažniausiai verčiami įmonių ir įstaigų dokumentai:

 

►Registrų centro išrašų vertimas

►Registracijos pažymėjimų vertimas

►Įstatų vertimas

►Įgaliojimų vertimas

►Balansų vertimas

►Sutarčių vertimai

►Komercinių pasiūlymų vertimai

►Finansinių projektų vertimai

Dokumentų vertimai patvirtinami vertimų biuro spaudu ir/ar notariškai.